Warrior-For-Christ

Tye van Verandering

with one comment

06 Junie 2016

In herinnering aan my Pa wat vandag 78 sou gewees het. Mis jou pappa.

Ek gaan op die oomblik deur ‘n tyd van redelike groot verandering in my lewe, nie net in my verhouding met God nie, maar ook in my persoonlike lewe – die verlies van iemand vir wie ek baie lief is en dan die aanwins van nuwe vriende en die bou van verhoudings met wonderlike mense wat ek ‘n paar weke gelede glad nie geken het nie. Daar is ook op werks- en finansiëlevlakke verwikkelinge aan die gang wat verrykende gevolge kan hê. Tog is daar in my ‘n kalmte en ‘n aanvaarding van dit wat God vir my beplan en ‘n vertroue in Hom wat ek lanklaas ervaar het.

Ek die afgelope twee dae besonderse bemoedigende boodskappe van God gekry en wil dit graag deel.

Exodus 23:20 – “Behold, I send an Angel before you to keep and guard you on the way and to bring you to the place I have prepared.”

Eksodus 23:20 – “Ek, die Here, stuur ‘n Engel voor jou uit om jou te beskerm op die pad en jou na die plek toe te bring wat ek vir jou reggemaak het.”

Exodus 33:14 – “And the Lord said, My Presence shall go with you, and I will give you rest.”

Eksodus 33:14 – “En Hy antwoord: Moet Ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf?”

Watter wonderlike wete is dit nie dat God ons só spesiaal ag dat Hy een van Sy Engele voor ons uit stuur om ons te beskerm en te lei na die plek toe wat Hy alreeds vir ons voorberei het nie. Hy gee ons die versekering dat ons nie alleen die stryd stry nie. Hy bevestig dat niks wat met ons gebeur toevallig is nie, maar dat Hy alreeds dinge vir ons voorberei het om te doen en die plekke bepaal het waarheen Hy wil hê ons moet gaan.

God gee ons die versekering dat Hy ons lewenspad saam met ons sal stap, dat Hy ewig persoonlik daar is om ons te beskerm en ons laste te dra – en dan die belofte dat Hy ons rus sal gee daar waarheen Hy ons lei. Net soos Moses God se teenwoordigheid gesoek tydens die uittog uit Egipte en die versekering wou hê dat God saam met hom hierdie moeilike pad sou stap om hom te help, is dit al wat ons ook vandag nodig het – God se teenwoordigheid en die wete dat Hy altyd daar met ons is op die reis.

So wat ookal jou omstandighede vandag is, wandel in die wete en met die gemoedsrus dat God se teenwoordigheid jou die krag sal gee om die oorwinning te behaal en dat solank Hy met jou is,  alles met jou goed sal gaan – dis Sy belofte aan ons, net soos dit Sy belofte aan Moses was. Soek God se teenwoordigheid in jou lewe.

 

Advertisements

Written by Warrior-For-Christ

June 6, 2016 at 10:20 pm

Posted in Christelike Lewe

Psalm 38:16

leave a comment »

25/05/2016

Ek vertrou op U, Here, U sal antwoord , Here my God – Bybel vir die Lewe

Written by Warrior-For-Christ

May 25, 2016 at 6:54 am

Posted in Uncategorized

Soeke na God

leave a comment »

22 Mei 2016

God het ons as mens geskape met ‘n ‘ingeboude’ rusteloosheid in ons siel; met ‘n onkeerbare smagting na Hom; ‘n leemte in ons harte wat net in God rus kan vind. 

Handelinge 17:27 – “God het ons gemaak om Hom te soek, al sou ons ook moet rond tas om Hom te vind. Hy is nie vêr van enigeen van ons af nie, want deur Hom lewe ons, beweek ons en bestaan ons.”

Psalm 63:2 “Ek soek U, o God, my God, ek dors na U; ek smag na U soos in ‘n dot en droë land, ‘n land sonder water.”

Verblydend is dat God nooit vêr is nie – soms moet ons net opkyk om Hom te sien, soms is die skadu wat ons oor ons lewens sien, Sy skadu wat ons beskerm en Sy arms wat Hy om ons hou.

Written by Warrior-For-Christ

May 22, 2016 at 11:46 am

Posted in Uncategorized

“Afterwards”

leave a comment »

Hebrews 12:11 – For the moment all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it.

How happy are tried Christians, afterwards. No calm more deep than that which succeeds a storm. Who has not rejoiced in clear shinings after rain? Victorious banquets are for well-exercised soldiers. After killing the lion we eat the honey; after climbing the Hill of Difficulty, we sit down in the arbour to rest; after traversing the Valley of Humiliation, after fighting with Apollyon, the shining one appears, with the healing branch from the tree of life. Our sorrows, like the passing keels of the vessels upon the sea, leave a silver line of holy light behind them “afterwards.” It is peace, sweet, deep peace, which follows the horrible turmoil which once reigned in our tormented, guilty souls. See, then, the happy estate of a Christian! He has his best things last, and he therefore in this world receives his worst things first. But even his worst things are “afterward” good things, harsh ploughings yielding joyful harvests. Even now he grows rich by his losses, he rises by his falls, he lives by dying, and becomes full by being emptied; if, then, his grievous afflictions yield him so much peaceable fruit in this life, what shall be the full vintage of joy “afterwards” in heaven? If his dark nights are as bright as the world’s days, what shall his days be? If even his starlight is more splendid than the sun, what must his sunlight be? If he can sing in a dungeon, how sweetly will he sing in heaven! If he can praise the Lord in the fires, how will he extol him before the eternal throne! If evil be good to him now, what will the overflowing goodness of God be to him then? Oh, blessed “afterward!” Who would not be a Christian? Who would not bear the present cross for the crown which cometh afterwards? But herein is work for patience, for the rest is not for today, nor the triumph for the present, but “afterward.” Wait, O soul, and let patience have her perfect work. – Logos Bible Software, Evening Reading May 18th

Written by Warrior-For-Christ

May 18, 2016 at 10:20 pm

Posted in Christian Life

16 Mei 2016: Berei jouself voor om die seën van God in oorvloed te ontvang

leave a comment »

2 Konings 3: 16-17.

Gaan lees die storie – die Moabiete rebelleer teen Israel en die drie konings van Israel, Juda en Edom trek op teen die vyandige mag. Skaars was hulle sewe dae oppad toe raak die water op en is daar vir mens en dier nie ‘n druppel om te drink nie.

Die drie konings laat toe vir Elisa haal om deur hom God te raadpleeg.

Elisa vra toe vir ‘n lierspeler en terwyl dié op die instrument speel kom God en praat met hulle deur Elisa. God gee opdrag dat die vallei waar hulle was vol slote gegrawe word want, sê die Here, Hy sal dit opvul met water sodat almal meer as genoeg sal hê om te drink – en dit sonder dat die Israeliete enige teken van wind of reën sal sien. Dit is maar ‘n geringe saak vir God. Hy sal dan boonop sommer ook die Moabiete oorgee in die hand van Israel.

Elisa maak hier bekend dat God Israel ryklik sal seën deur nie net vir hulle van water te voorsien nie, maar hulle ook te verseker van ‘n oorwinning  oor die Moabiete.

Die vraag vandag is wat doen ek en jy in ons lewens om onsself, soos die Israeliete, voor te berei vir die oorvloed van seën wat God oor ons wil uitstort? Hoe maak ons onsself gereed om Sy seën in oorvloed te ontvang?

Gebed: God maak my reg en gereed om U seën in oorvloed te ontvang – die seën wat U so graag oor my wil uitstort.

Written by Warrior-For-Christ

May 17, 2016 at 12:15 am

Posted in Christelike Lewe

27 January 2014

leave a comment »

Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. What you have learned and received and heard and seen in me—practice these things, and the God of peace will be with you. [Philippians 4:8-9]

Written by Warrior-For-Christ

January 27, 2014 at 10:31 pm

Posted in Uncategorized

22 January 2014

leave a comment »

Boldly come unto the King of kings, from whom no sincere petitioner ever was dismissed unheard. Whenever there is a heart big with sorrow, wherever there is an eye suffused with tears, wherever there is a lip quivering with agony, wherever there is a deep groan, or a penitential sigh, the ear of Jehovah is wide open. He puts our prayers, like rose leaves, between the pages of His book of remembrance, and when the volume is opened at last, there shall be a precious fragrance springing up therefrom.

Written by Warrior-For-Christ

January 22, 2014 at 11:14 pm

Posted in Daily Devotion

%d bloggers like this: