Warrior-For-Christ

Archive for the ‘Christenskap’ Category

Dissispelskap – Hou vas aan Sy Woord

leave a comment »

As jou omstandighede nie lekker is nie, as alles om jou donker is, is dit moeilik om the glo dat God regtig net die goeie vir jou wil hê. Maar Hy sê by herhaling in Sy Woord dat Hy net die beste vir jou wil hê. My gunsteling teks is seker dié in Jeremia 29:11-13, “Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting. Dan sal julle My aanroep, tot My kom en bid, en Ek sál julle gebede verhoor. Julle sal vra na My wil en julle sal dan My wil ken as julle met julle hele hart daarna vra”.

Advertisements

Written by Warrior-For-Christ

January 22, 2017 at 6:24 pm

Posted in Christenskap

Geroep tot heiligheid II

leave a comment »

1 Petrus 1:14-15  As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie. Nee, net soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig wees.

Vir drie dae nou bring God aan my dieselfde boodskap – leef soos die nuwe mens wat jy bely jy is. Gister en eergister uit Hebreërs en 1 Petrus en vandag uit Kolossense 3.

Kolossense 3:5, 9-10  Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewens is… julle het met die ou sondige mense en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God.

Kan jy vandag in alle eerlikheid sê dat jy al jou ou gewoontes en giere en geite afgesterf het en dat jy leef na die perfekte voorbeeld van Jesus – of ten minste opreg streef daarna.

Ons kan nie, en mag nie, as nuwe mense in Jesus Christus nog steeds die karaktereienskappe van die ou ek en jy behou nie. Alhoewel ek glo dat dit nie ‘n eenmalige gebeurtenis is nie, is dit ‘n proses waartoe ons onsself daagliks moet verbind (iets waarna ons dag in en dag uit doelbewus moet streef) en waaraan ons ten volle deel moet hê. Dit is ‘n verpligitng en verantwoordelkheid wat op ons gelê word om daagliks te lewe met jou oë gerig op Jesus Christus.

Ons roeping tot heiligmaking beteken nie dat ons eensklaps sonder sonde en fouteloos sal wees nie, inteendeel, glo ek, dat solank ons leef ons in ‘n stryd gewikkel sal wees met ons ou, sondige natuur. Maar, net só, en meer nog, sal ons egter ook groei in Jesus Christus – groei na heiligmaking in ons lewenswandel – as ons fokus reg is.

Gebed: Here, help my om hierdie aardse dinge wat nog deel is van my lewe en wat my weghou van U volmaaktheid te identifiseer en agter my te plaas sodat ek volkome ‘n nuwe mens kan word in U.

Written by Warrior-For-Christ

January 19, 2008 at 10:35 am

Jaareinde

leave a comment »

Jesaja 41:10 Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou. Fear not [there is nothing to fear], for I am with you; do not look around you in terror and dismay, for I am your God, I will strengthen and harden you to difficulties, yes, I will help you; yes, I will hold you up and retain you with my [victorious] right hand of rightness and justice.

Aan die einde van nog ‘n jaar en ‘n mens kyk onwillekeurig terug na die jaar wat verby is – 2007. Ongelukkig is dit vir party mense ‘n terugblik op mislukkings, teleurstellings en terugslae wat veroorsaak dat ‘n mens die nuwe jaar met onsekerheid en vrees tegemoet gaan.

Ook vir my was daar terugslae in 2007, maar ek gaan die toekoms tegemoet met die versekering en die belofte dat wat ook al in my lewe gebeur ek nie bang hoef te wees nie, nie bekommerd hoef te wees nie want God is met my. Hy beskerm en bewaak my en skenk my Sy vrede.

Laat Hom vandag met vertroue toe om jou Gids te wees in 2008. Soek Hom in hierdie nuwe jaar en jy sal hoër hoogtes beleef as ooit tevore.

Written by Warrior-For-Christ

January 2, 2008 at 7:19 am

Gebedsversoek

with 2 comments

Ons het u hulp nodig in gebed. ‘n Goeie vriendin van ons (en getroue kind van die Here) is onlangs met kanker gediagnoseer en is tans baie siek en verkeer in groot pyn. Ons wil u smeek om vir Elmé te bid en deel te maak van u gebedslys. Baie dankie by voorbaat. 

Written by Warrior-For-Christ

January 2, 2008 at 5:14 am

‘n Opdrag: Dra Vrugte

leave a comment »

Matteus 3:8  Dra [liewer] vrugte wat bewys dat julle bekeer is. / Bring forth fruit that is consistent with repentance [let your lives prove your change of heart]. (AMP) / Prove by the way you live that you have really turned from your sins and turned to God. (The New Living Translation)

Wanneer jy jou lewe volwaardig aan die Here gee sal en moét jou gedrag en lewenswyse ook daarvan getuig. Jy moet jou sondige natuur aflê en ‘n lewe begin lei wat deur die Heilige Gees beheers word – ‘n lewe wat sal sê “Ek is ‘n kind van God”; ‘n lewe wat sal vrug dra vir God.

In Galasiërs 5 skryf Paulus oor die vrug van die Gees en lys hy ‘n aantal, wat ek noem, Christus-eienskappe – vrugte van die Gees, naamlik liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing – ek voeg nog verdraagsaamheid ook hierby. Onder gelowiges in Christus is daar nie plek vir verwaandheid of grootpraterigheid nie, moet ons mekaar nie uittart of uitlok nie en mag ons nie afgunstig wees op mekaar nie.

Ervaar jy dat jy nou meer liefdevol is teenoor ander as voor jou ontmoeting met Christus; groter selfbeheersing kan uitoefen; minder ongeduldig is en nie so gou kwaad word of omgekrap raak as dinge nie verloop na jou sin nie? Wéét dan dat God deur die Heilige Gees werksaam is in jou lewe. Namate jy groei in die geloof sal jy al hoe meer raak soos Hy – meer “Christ-like” begin optree en leef.

Moennie benoud raak, of tou op gooi as dit langer vat om sekere ingewortelde karaktertrekke of gewoontes te verander nie. Dit vat soms tyd om die ou mens af te skud, maar dit is belangrik om bewus te wees daarvan en die Heilige Gees toe te laat om saam met jou hieraan te werk.

Rick Warren skryf dat hy met die hulp van die God vir baie maande hard moes werk om die eienskap van sensitiwiteit in sy lewe op te bou en dat God hom telkemale in verskeie lewensituasies geplaas het waar hy in die versoeking gekom het om die teenoorgestelde te doen – naamlik om onsensitief te wees. Wees daarop voorbreid dat Hy dieselfde met jou kan doen. Hy mag dalk jou selfbeheersing, geduld of verdraagsaamheid toets deur jou in moeilike situasies te plaas – situasies waar jy moet kies om die regte gedrag of gesindheid te openbaar in stede daarvan om jou ou sondige natuur na te volg.

Meet jouself gedurig aan hierdie riglyne vir ‘n lewe in Christus. Vra jouself af of jy optree hiervolgens voordat jy iets sê of iets doen of selfs dink. Vra familie en vriende om jou gedrag, jou lewenswyse en vordering te beoordeel (sonder om veroordelend te wees natuurlik!). Maak ‘n lysie en plak dit teen die yskas of waar jy dit geduring kan sien.

As daar vandag areas in jou lewe is waaraan jy nog moet werk, waaraan nog geskaaf moet word, wat nog nie helemal lekker is nie, vertel vir God daarvan en Hy sal jou help. Volhard in gebed en geloof en Hy sál die goeie werke voltooi wat Hy in jou lewe begin het.

Written by Warrior-For-Christ

December 30, 2007 at 10:19 am

%d bloggers like this: