Warrior-For-Christ

‘n Opdrag: Dra Vrugte

leave a comment »

Matteus 3:8  Dra [liewer] vrugte wat bewys dat julle bekeer is. / Bring forth fruit that is consistent with repentance [let your lives prove your change of heart]. (AMP) / Prove by the way you live that you have really turned from your sins and turned to God. (The New Living Translation)

Wanneer jy jou lewe volwaardig aan die Here gee sal en moét jou gedrag en lewenswyse ook daarvan getuig. Jy moet jou sondige natuur aflê en ‘n lewe begin lei wat deur die Heilige Gees beheers word – ‘n lewe wat sal sê “Ek is ‘n kind van God”; ‘n lewe wat sal vrug dra vir God.

In Galasiërs 5 skryf Paulus oor die vrug van die Gees en lys hy ‘n aantal, wat ek noem, Christus-eienskappe – vrugte van die Gees, naamlik liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing – ek voeg nog verdraagsaamheid ook hierby. Onder gelowiges in Christus is daar nie plek vir verwaandheid of grootpraterigheid nie, moet ons mekaar nie uittart of uitlok nie en mag ons nie afgunstig wees op mekaar nie.

Ervaar jy dat jy nou meer liefdevol is teenoor ander as voor jou ontmoeting met Christus; groter selfbeheersing kan uitoefen; minder ongeduldig is en nie so gou kwaad word of omgekrap raak as dinge nie verloop na jou sin nie? Wéét dan dat God deur die Heilige Gees werksaam is in jou lewe. Namate jy groei in die geloof sal jy al hoe meer raak soos Hy – meer “Christ-like” begin optree en leef.

Moennie benoud raak, of tou op gooi as dit langer vat om sekere ingewortelde karaktertrekke of gewoontes te verander nie. Dit vat soms tyd om die ou mens af te skud, maar dit is belangrik om bewus te wees daarvan en die Heilige Gees toe te laat om saam met jou hieraan te werk.

Rick Warren skryf dat hy met die hulp van die God vir baie maande hard moes werk om die eienskap van sensitiwiteit in sy lewe op te bou en dat God hom telkemale in verskeie lewensituasies geplaas het waar hy in die versoeking gekom het om die teenoorgestelde te doen – naamlik om onsensitief te wees. Wees daarop voorbreid dat Hy dieselfde met jou kan doen. Hy mag dalk jou selfbeheersing, geduld of verdraagsaamheid toets deur jou in moeilike situasies te plaas – situasies waar jy moet kies om die regte gedrag of gesindheid te openbaar in stede daarvan om jou ou sondige natuur na te volg.

Meet jouself gedurig aan hierdie riglyne vir ‘n lewe in Christus. Vra jouself af of jy optree hiervolgens voordat jy iets sê of iets doen of selfs dink. Vra familie en vriende om jou gedrag, jou lewenswyse en vordering te beoordeel (sonder om veroordelend te wees natuurlik!). Maak ‘n lysie en plak dit teen die yskas of waar jy dit geduring kan sien.

As daar vandag areas in jou lewe is waaraan jy nog moet werk, waaraan nog geskaaf moet word, wat nog nie helemal lekker is nie, vertel vir God daarvan en Hy sal jou help. Volhard in gebed en geloof en Hy sál die goeie werke voltooi wat Hy in jou lewe begin het.

Advertisements

Written by Warrior-For-Christ

December 30, 2007 at 10:19 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: